Penggunaan Pupuk Pertanian Secara Terus Menerus Akan Mengakibatkan

Penggunaan pupuk pertanian secara terus-menerus akan mengakibatkan ….
pH tanah meningkat
Berkurangnya hara tanah
Tanah menjadi subur
Menurunnya hama penyakit

Bagi adik-adik yang sudah belajar namun belum juga menemukan jawaban yang pas, dari pertanyaan Penggunaan Pupuk Pertanian Secara Terus Menerus Akan Mengakibatkan maka pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan jawaban dan juga pembahasan yang cocok dari pertanyaan tentang Penggunaan Pupuk Pertanian Secara Terus Menerus Akan Mengakibatkan. Untuk itu sekali lagi kakak sarankan untuk menyimak jawaban yang ada di bawah ini, supaya dilain hari jika ada pertanyaan yang sama kamu dapat mengerjakanya dengan baik.

Pembahasan: Penggunaan Pupuk Pertanian Secara Terus Menerus Akan Mengakibatkan
Pencemaran kimia dari pupuk merupakan pencemaran unsur – unsur hara tanaman. Tanah –tanah yang dipindahkan oleh erosi umumnya mengandung unsure hara lebih tinggi daripada tanah yang ditinggalkan karena lapisan tanah yang terosi umumnya adalah lapisan atas yang subur. Penggunaan pupuk buatan ( anorganik ) yang terus- menerus akan mempercepat habisnya zat- zat organik, merusak keseimbangan zat- zat makanan di dalam tanah, sehingga menimbulkan berbagai penyakit tanaman. Jadi, penggunaan pupuk pertanian secara terus menerus justru akan mengurangi zat hara yang terdapat dalam tanah sehingga tanah menjadi kurang subur.
Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah B.
 

Semoga jawaban dari pertanyaan Penggunaan Pupuk Pertanian Secara Terus Menerus Akan Mengakibatkan diatas dapat membantu kamu menyelesaikan tugas dengan baik.