Ciri Ciri Carpon

Sebutkan ciri-ciri carpon​!

Bagi adik-adik yang sudah belajar namun belum juga menemukan jawaban yang tepat, dari pertanyaan Ciri Ciri Carpon oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan jawaban dan pembahasan yang cocok dari persoalan tentang Ciri Ciri Carpon. Oleh sebab itu sekali lagi kakak sarankan untuk mengingat hasil yang seperti dibawah ini, supaya dilain waktu, kalau ada persoalan tentang yang serupa kamu dapat mengerjakannya dengan baik.

1. Carita nuu aya dina hiji carpon mah biasana ngabogaan eusi anu mangrupa carita khayal atawa carita nyata.
2. Anu nulis atawa pangarang carpon biasana jelas.
3. Carpon kaasup kana prosa modern
4. Carita carpon temana bebas, jeung sifatna dinamis.
5. Palaku anu aya dina carpon biasana mah ngan jelema wungkul.
6. sanajan carpon anu carita khayal tapi aya dina carpon biasana logis.
smoga membantu ;))
Hai M. W! Kakak bantu jawab yaaaa
Jawaban untuk Ciri Ciri Carpon
1. Bisa rengse dibaca dina sakali mangsa
2. Alurna teu kompleks, mung hiji kajadian
3. Mere kesan lir enya-enya kajadian
4. Tokohna saeutik mung hiji dua
Penjelasan:
Carita pondok nya éta karangan rékaan (fiksi) dina wangun lancaran (prosa) anu wangunna pondok. Carita pondok (cerita pendek/cerpen) merupakan karangan fiksi yang berbentuk prosa dan pendek. Ciri-cirinya adalah:
1. Dapat selesai dibaca dalam satu kali waktu
2. Alurnya tidak kompleks dan fokus satu kejadian
3. Memberi kesan seperti kejadian nyata
4. Perannya sedikit hanya satu dua orang
Jadi, jawaban yang sesuai adalah bisa rengse dibaca dina sakali mangsa, alurna teu kompleks, mung hiji kajadian, mere kesan lir enya-enya kajadian, tokohna saeutik mung hiji dua
Semoga membantu, jangan ragu untuk bertanya lagi di Ruangguru 🙂
Ieu di handap nu mangrupa cir-ciri carpon nya eta …
Belum menemukan jawaban?
Pertanyaan serupa

Jalan keluar dari maslaha Ciri Ciri Carpon diatas, mudah-mudahan dapat menambah ilmu adik-adik semua.