Contoh Kerangka Ceramah

Buatlah contoh kerangka ceramah dengan topik “Sukses dalam Ujian”. 

Buat Adik-adik yang ingin tau jawaban dari persoalan Contoh Kerangka Ceramah, Kamu bisa menyimak jawaban yang tersedia, dan harapan kami jawaban dibawah dapat membantu kamu menyelesaikan persoalan tentang Contoh Kerangka Ceramah.

Pembahasan: Contoh Kerangka Ceramah
Ceramah adalah jenis pidato yang isinya berkaitan dengan masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, atau keagamaan. Ceramah biasanya berisi nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca. Untuk membuat kerangka ceramah dengan topik “Sukses dalam Ujian”, hal perlu dibuat ialah sebagai berikut:
1. Salam pembuka, salam pembuka bisa berisi selamat pagi/siang/ sore ataupun assalamualaikum wr.wb. atau ucapan keagamaan lainnya.
2. Penghormatan
3. Mengucap syukur
4. Topik: Sukses dalam Ujian
5. Materi 
Dampak Malas Belajar
Dampak Memperoleh Nilai Buruk dalam Ujian 
Pentingnya Belajar
Menguasai Materi
Manajemen Waktu
6. Simpulan
7. Saran dan ajakan: kepada orang tua, kepada siswa, kepada sekolah untuk bersama-sama menyukseskan ujian
8. Permintaan Maaf
9. Salam Penutup
Jadi, kerangka ceramah denga topik “Sukses dalam Ujian” ialah sebagai berikut:
1. Salam pembuka, salam pembuka bisa berisi selamat pagi/siang/ sore ataupun assalamualaikum wr.wb. atau ucapan keagamaan lainnya.
2. Penghormatan
3. Mengucap syukur
4. Topik: Sukses dalam Ujian
5. Materi 
Dampak Malas Belajar
Dampak Memperoleh Nilai Buruk dalam Ujian 
Pentingnya Belajar
Menguasai Materi
Manajemen Waktu
6. Simpulan
7. Saran dan ajakan: kepada orang tua, kepada siswa, kepada sekolah untuk bersama-sama menyukseskan ujian
8. Permintaan Maaf
9. Salam Penutup

Mudah-mudahan pembahasan diatas dapat membuatmu mendapat jalan keluar yang sempurna dari pertanyaan Contoh Kerangka Ceramah.