Ciri Gerak Lurus Beraturan Adalah

Sebutkan ciri-ciri dari gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan dipercepat, dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat

Buat kalian yang ingin mendapatkan jawaban dari persoalan Ciri Gerak Lurus Beraturan Adalah, Adik-adik bisa menyimak jawaban yang tersedia, dan semoga jawaban dibawah bisa membantu kamu menjawab persoalan Ciri Gerak Lurus Beraturan Adalah.

Jawaban
 perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB, kecepatan benda tetap (tidak berubah). Itu berarti percepatannya nol. Di sisi lain, kecepatan benda di GLBB selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur sehingga timbul percepatan.​​​​​​​
Pembahasan: Ciri Gerak Lurus Beraturan Adalah
Ciri-ciri gerak lurus beraturan (GLB):
Gerak suatu benda pada lintasan lurus
Kecepatan tetap
Percepatan nol
Ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan dipercepat:
Lintasan lurus
Kecepatannya bertambah secara beraturan.
Percepatan konstan / tetap.
Ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan diperlambat:
Lintasan lurus
Kecepatannya berkurang secara beraturan.
Percepatan konstan / tetap. 
Jadi, perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB, kecepatan benda tetap (tidak berubah). Itu berarti percepatannya nol. Di sisi lain, kecepatan benda di GLBB selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur sehingga timbul percepatan.​​​​​​​

Semoga jawaban diatas dapat membuatmu mendapatkan jawaban yang maksimal dari persoalan Ciri Gerak Lurus Beraturan Adalah.